Valg

Valg 2017

31.03.17

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget er mandag 11.september 2017. På valgdagen stemmer du i den kommunen du er  manntallsført. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen. Tidligstemming og forhåndsstemming skjer på kommunens servicekontor.

Valg

Forhåndsstemming

31.03.17

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Du kan ikke stemme på nytt hvis du har forhåndsstemt og du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger. Les mer om forhåndsstemming. PDF document ODT document

 

Valgurne

Stemmesteder på valgdagen (valgting)

31.03.17

 

Du må ta med deg legitimasjon. Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid dersom du tar det med og det går raskere med deg å stemme.

 

 

Valg

Stemmekrets Langfjordhamn avvikles

03.04.17

Stemmekrets Langfjordhamn avvikes. Det betyr at de som bor i Langfjordhamn blir en del av Sandland stemmekrets gjeldende fra stortings- og sametingsvalget 2017.