Valg

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017

13.09.17

Valgstyret i Loppa har i møte 12.september 2017 godkjent møteprotokollen for Stortingsvalget og Sametingsvalget.