Valg

Stemme hjemme?

20.08.19

Du kan søke om å få stemme hjemme, det kalles ambulerende stemmegiving.

Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. Dersom du får innvilget søknad til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din der.

Frist for å søke er 3.september kl 15.00.

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Søknad sendes Valgstyret i Loppa Parkveien 1/3 9550 Øksfjord eller e-post til postmottak@loppa.kommune.no eller ring telefon nr 78453000.

Forhåndsstemmegivningen starter 12.august

02.08.19

Du kan forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 09.00 og kl.15.00 fra 12 august og til og med 06 september 2019 på LOPPA RÅDHUS • Utvidet åpningstid onsdag 4.09. til kl 18.00

I tillegg er det mulig å forhåndsstemme på  Øksfjord Helsesenter og Nerstranda den 4.09 fra kl 12.00-14.30

Det settes inn valgbåt til de veiløse bygdene etter følgende seilingsplan 22.august;

Seglvik via Sildsporen Ankomst 08:45 - 09:15
Skavnakk Ankomst 09:50 - 10:20
Loppa øy Ankomst 10:45 - 11:15
Sandland Ankomst 11:40 - 12:40
Sør-Tverrfjord Ankomst 12:55 - 13:25
Langfjordhamn Ankomst 13:45 - 14:15 (sløyfes hvis alle har stemt)
Bergsfjord Ankomst 14:40 - 15:40
Øksfjord  Ankomst 16:30

 

Utleggingsmanntall for Loppa kommune

Utleggingsmanntallet for kommune- og fylkestingsvalg 2019

15.07.19

Fullstendig utleggingsmanntall ligger til ettersyn på rådhuset i Øksfjord. Kretsvise manntall ligger på butikkene i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord

Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført, og i hvilken kommune?

  • Du kan kontakte den kommunen du sist var registret i.
  • Alle kommuner i Norge er pålagt å skrive ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Utleggingsmanntallet blir gjort offentlig tilgjengelig i kommunen i løpet av midten av juli i valgåret. 
  • Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.
valglogo 2015

Valgdag 2019

04.02.19

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes i Loppa kommune over èn dag - mandag 9.september.