Valg

Tidligstemming

14.06.19

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme i perioden 1.juli til fredag 9.august 2019. Henvendelse kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.

valglogo 2015

Valgdag 2019

04.02.19

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes i Loppa kommune over èn dag - mandag 9.september.

Print

Valg 2019 - innkomne listeforslag

26.03.19

I medhold av valglovens § 6-6 legges innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2019 ut til offentlig ettersyn etterhvert som de har kommet inn. Frist for innlevering av lister var 1.april 2019 kl. 12:00.

Valgstyret vil innen 1.juni 2019 behandle listeforslagene.