Bølgedemper

Vedrørende bølgedemper i Øksfjord

Driftsavdelingen ser det nødvendig å avvente montering av landgang til den nye bølgedemperen i Øksfjord havneområde som vil fungere som gjestehavn.

Grunnet store bevegelser i de nye bølgedemperne i havneområdet, har teknisk etat besluttet å avvente montering av landgang inntil bølgedemperene er grodd seg til på undersiden. Ved å montere landgangen for tidlig vil det med stor sannsynlighet føre til risiko for ødeleggelse.

Teknisk etat vurderer fortløpende når monteringen vil finne sted.