Fritidsaktiviteter i gymsal utgår torsdag 23.01. og fredag 24.01.-20

21.01.20

På grunn av Finnmarksmesterskapet på ski, utgår aktivitetene i gymsalen på torsdag og fredag.

Det er heller ikke mulig å leie skolen eller bassenget i helga.

standardbilde-loppa

Leie av kommunale lokaler til konfirmasjon

17.01.20

Loppa kommune minner om at søknadsfristen for å leie kommunale lokaler til vårens konfirmasjon er 01.02.20.

UKM 2020

10.01.20

UKM 2020 (Ung Kultur Møtes) arrangeres 5. mars på Øksfjord samfunnshus. (Kan flyttes til 6. mars.)

Påmeldingsfrist: 26. februar.

Fylkesmønstring i Kirkenes: 16. - 19. april

 

Vennlig hilsen

Siw Jensen

Lærer/kulturskoleleder/DKS-kontakt/UKM-kontakt

 

Tlf: 78453119/97568619

LOPPA KOMMUNE

Parkveien 3/4

9550 Øksfjord

e-post: siw.jensen@loppa.kommune.no

Loppa_kommune

Den kulturelle spaserstokken

06.01.20

I 2020 kan kommuner tilhørende i gamle Finnmark fylke søke om tilskudd til Den kulturelle spaserstokken.

2020 er siste år med denne ordningen. Fra 2021 vil det nye fylket samkjøre alle sine søkbare tilskuddsordninger.

 

Søknaden må inneholde følgende:
- navn og beskrivelse av tiltakene/aktiviteter;
- budsjett (utgifts – og inntektsposter),
- regnskap fra i fjor;
- evt. vedlegg.
 

Loppa kommune sender søknadene som kommer inn samlet til Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Søknadsfrist 1. februar 2020.

 

Søknaden sendes Loppa kommune, postmottak, Parkveien 1/3, 9550 Øksfjord