standardbilde-loppa

Ambulerende bevilling

14.12.16

(Alkhl. § 4-5, ledd)

Ambulerende skjenkebevilling kan gis til mindre arrangementer der man på forhånd vet hvem som kommer, såkalte «Sluttede selskap».

Søknad om skjenkebevilling

Skjenkebevilling alkohol

12.01.09

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søkeom skjenkebevilling. 

standardbilde-loppa

Skjenkebevilling for en enkelt anledning - saksbehandlingstid 3 uker

14.12.16

Bevilling til å skjenke alkohol for en enkelt anledning kan gis i hht alkohollovens §1-6, 3 ledd.

Søknad om arrangement må sendes til post.finnmark@politiet.no. 

Informasjon om bostøtte

Informasjon om Bostøtte

15.09.14

Bostøtte er en behovsprøvd statlig bostøtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Boligtilpassning brosjyre august2012 1

Boligtilpassing

21.06.13

Nytt revidert hefte fra Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral om Boligtilpasning for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre.

standardbilde-loppa

Årsmelding 2014

12.08.15

Rådmannen legger frem årsmeldingen for 2014 med vedlagte hovedoverskrifter fra regnskapet.