standardbilde-loppa

Retningslinjer for distribusjon av jodtabletter i Loppa kommune.

09.01.19

Radioaktive jodisotoper kan i ulik grad bli frigitt til luft i ulykker med atomreaktorer. Jodtabletter tatt før eller like etter et slikt utslipp beskytter mot opptak av radioaktivt jod, men ikke mot andre radionuklider. Jodprofylakse vil være et aktuelt tiltak i Norge og vil bli iverksatt etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

Helsenorge

Helseinformasjon

11.03.15

Informasjonen på helsenorge.no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke fastlegen. Haster det utenom arbeidstid, kan du ringe legevakten.