Pins LK

Kommunepin

Loppa kommune selger kommunepin til kr. 50,- pr. stk. Ved å betale inn kr. 50,- på en giro på kontonr. 4740 05 01633 (Loppa kommunes bedriftskonto)å merke den med ”kjøp av pins” og navnet ditt, sender vi pins så snart vi har mottatt innbetalingen