standardbilde-loppa

Informasjon om Loppaskolen

Loppa kommune går nå inn i et 3.årig prosjekt kalt "Loppaskolen". Prosjektets varighet vil være f.o.m høst 2018 t.o.m vår 2021

Prosjektet går bl.a ut på (det startes ikke opp med alt første år):

 • Aldersblandede grupper i våre fådelte skoler. D.v.s grupper på tvers av klassetrinn.

 • Felles planverk så langt det er mulig. Det lages/er laget årsbytteplaner og emnebytteplaner.

 • Vi prøver ut felles rektor for våre tre skoler. Tidligere har vi hatt et prosjekt der vi hadde felles rektor for to av skolene våre.

 • Vi skal også prøve ut lyd/bilde undervisning i enkelte fag.

 • Felles læreverk for alle skolene skal også prøves ut.

 • Loppaskolen skal jobbe med nærmiljøpedagogikk. Her skal lag/foreninger og lokalt næringsliv kobles inn i undervisningen på en god måte.

 • Rektor på Høgtun skole Marit Olsen blir felles rektor for skolene Høgtun, Bergsfjord og Sandland i prosjektperioden.

 • Line Enger Posti skal inneha administrativ ressurs på Bergsfjord skole i prosjektperioden. Hun vil også inneha utviklingsressurs.

 • På Sandland skole vil Eirik Malme inneha administrativ ressurs i prosjektperioden.

 • Loppaskolen starter opp med planleggingsdager 20., 21., og 22. august. Oppstart for elevene 23.august.

 • Områderektor og oppvekst- og kultursjef bruker planleggingsdag 21.8 i Bergsfjord. Håper at lærere fra Sandland også kan delta her. På denne dagen vil vi i samarbeid avklare oppstart.

 • Prosjektet skal evalueres halvårlig.

 • Ved behov, ta kontakt med rektor eller administrativ lærer på aktuell skole.

 

En god sommer ønskes til alle.

Mvh.
Liv B. Karlsen
Oppvekst- og kultursjef i Loppa