skatteliste

Loppa kommune legger ut skatteliste Offentlig ettersyn per 30. juni 2019

Skatteliste - Offentlig ettersyn

Skatteseddel, melding om takst og skatt, sendes per Post 28.06.19 og vil komme til deg i nærmeste fremtid. SkattelisteOffentligEttersyn_20190627_1623.pdf Skatteliste offentlig ettersyn havbruk og kraftlinjer.pdf