Felles foreldremøte tors.5. september kl.17.00-18.30 på Øksfjord Samfunnshus

Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger foreleser om de voksnes rolle i barn og unges leke- og læringsmiljø.

Loppa kommune ønsker velkommen til felles foreldremøte for alle foreldre/foresatte som har barn i skole og barnehage.

Program