Feil på hovedvannledninga i Øksfjord

Det er oppdaget feil på hovedvannledninga i Vassdalen. Dette medfører at vannet blir borte i hele Øksfjord inntil feilen er rettet.