Åpne/stengte løyper

Oversikt over åpne løyper for scootersesongen 2022.

Skuterløypene i Loppa kommune

Alle løypene stenger 5.mai, med mindre det blir behov for å stenge de tidligere.

Løype    Løypebeskrivelse Status                                                                         Informasjon                                             
1 Fra Bogen langs Reinfjellet til vestsiden av Sandlandsvatnet, ved løype 3 og 4

Stengt

19.04.2022

Stengt for sesong, på grunn av ikke bærende snødekke.

OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom.

3 Fra løype 1 og 4 ved vestsiden av Sandlandsvatnet, mot Langstrand,  med en avstikker til Buktedalsvatnet, videre over Reinfjellet til Barbrodalen

Stengt

19.04.2022

Stengt for sesong, på grunn av ikke bærende snødekke

OBS!: Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred.

4 Fra løype 1 og 3 ved Sandlandsvatnet, opp Bjørndalen via Bjørndalvatna til kommune grensen.

Stengt

19.04.2022

Stengt for sesong, på grunn av ikke bærende snødekke.

OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom.

5 Fra parkeringsplass ved Skolebakken i Sør-Tverrfjord, opp Tverrfjorddalen, med en avstikker over Store Rundvatnet, til kommunegrensen ved Modersliv.

Stengt

05.05.2022

 

OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for snøskred. Vær varsom.

6 Fra Trollvika til Løype 7 ved Bukta i Nuvsvåg

Stengt

05.05.2022

OBS! Deler av løypen ligger i overkant av faresone for skred og aktsomhetsområde for skred. Vær varsom.
7 Fra fotballbane i Nuvsvåg, til løype 8 i Skavdalen, videre til løype 6 ved Bukta, derfra opp Jomfrudalen til enden på vann 141 moh.

Stengt

05.05.2022

OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom. 
8 Fra løype 7 og sørover i Skavdalen med en avstikker opp mot Storstein. Videre går løypen til Bukkeneset og derfra rundt Nuvsvågbotn med avstikker ved Sandbakken. Lengst sør i Nuvsfjordbotn deler løypen seg i to alternative kjøreruter og møter løype 9. Løypen går nordover mot Myrnes med en avstikker mot Mikkeldalen, videre mot Elvebukt til Brattnesbukta og til Svartfjellvatnet via Brattnesdalen. 

Stengt

05.05.2022

OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom.
9 Fra løype 8 i Nuvsfjordbotn, opp Sørfjorddalen til sørenden av Tenvatnet.

Stengt

05.05.2022

OBS! Løypen går gjennom utløpsområde for snøskred og deler av løypa i utløpsområde for steinskred. Vær varsom.
10 Fra parkeringsplass ved Øksfjordbotnveien, over Stormyra til løype 11, videre går løypen til Rivarbukteidet og kommunegrensen ved Kjellarvatnet.

Stengt

05.05.2022

OBS! Deler av løypa går gjennom utløpsområde for snøskred. Vær varsom.
11 Fra løype 10 til kommunegrensen sør for Gammelveien

Forlenget Åpen til

18.05.2022

 
12 Fra Hummelvikvatnet til Bergsfjordelva. Løypen ved Bergsfjordelva fortsetter sørover til Leirvika.

Forlenget Åpen til

18.05.2022

OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom. 

     Se også: Skredvarsel

 

Løypekart:

Løype 1, 3, 4 og 5:

As 3ciCEefCQwAAAAAElFTkSuQmCC

Løypekart 6 til 9: