Loppa_kommune2

Årsbudsjett 2021

Administrasjonsjefen legger herved frem budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024. Les her.