standardbilde-loppa

Årsmelding 2014

Rådmannen legger frem årsmeldingen for 2014 med vedlagte hovedoverskrifter fra regnskapet.