Selvregistrering av koronatester og nærkontakter

24.01.22

Kommunen har nå tatt i bruk selvregistrering av koronatester og nærkontakter.

Hurtigtestene utleveres fra kommunal legekontoret.

standardbilde-loppa

Forutsetning for og utskrift av koronasertifikat

06.02.22

Innbyggere som verken kan bruke digitale løsninger eller Helfos tilbud om koronasertifikat per brev, har rett til å få utskrift av koronasertifikatet basert på negativ test.