Alarmtelefon barn og unge

Alarmsentral for barn og unge

Det er opprettet en gratis alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Målet er at barn skal kunne henvende seg til ett telefonnummer om sin situasjon og bekymring, og at henvendelsen deretter kan videreformidles til rette instans i kommunen for oppfølging. Voksne som er bekymret for barn skal også kunne ringe til alarmtelefonen.

Telefonen ble åpnet 2. juni 2009 og er landsdekkende. Sentralen er et toårig pilotprosjekt fra oppstarttidspunktet.

Ring 116 111.

Det er gratis å ringe

Du kan også sende e-post til : alarm@116111.no

Telefonen er åpen mellom kl. 15.00 - 08.00 på hverdager.

Ellers er den døgnåpen hele året - i helger og på hellig- og fridager.

Alarmsentralen skal være en del av landets barnevern, og eksisterende akuttberedskapsordninger skal brukes i den grad det er mulig.
Når landets barnevernsvakter er åpne, settes telefoner automatisk over til dem. Telefoner fra områder uten barnevernsvakt svarer sentralen på. Det samme gjelder for henvendelser utenom barnevernvaktenes varierende åpningstider
.

Alarmsentralens nettside er www.116111.no