skole

Beskjed fra Utdanningsdirektoratet

Alle eksamener for på 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående er avlyst