standardbilde-loppa

Ambulerende bevilling

(Alkhl. § 4-5, ledd)

Ambulerende skjenkebevilling kan gis til mindre arrangementer der man på forhånd vet hvem som kommer, såkalte «Sluttede selskap».

Eksempel på slike arrangementer er bryllup, jobbfester, private jubileum ol. Med sluttet selskap menes at det er dannet en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale. Medlemmene i selskapet må danne en sluttet krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges. Det er ikke tilstrekkelig at man skrives seg på en liste eller kjøper billetter. I tvilstilfeller er det kommunen som avgjør om et selskap kan betegnes som et sluttet selskap.