Test

Viktig informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april

27.04.20

Det ordinære busstilbudet - både skolebusser og rutebusser - vil gå tilnærmet som normalt i Troms og Finnmark fra og med mandag 27. april.

Fra samme dag gjenåpner skolene for 1. - 4. klasse (grunnskolen) og yrkesfag VG2 og VG3 (videregående skole)

Mer informasjon her:

standardbilde-loppa

Informasjon om delvis gjenåpning av Høgtun skole

24.04.20

Fra 27. april gjenåpner 1. - 4. trinn i grunnskolen og skolefritidsordninger.

Forutsetningen er at dette kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte. Det skal være trygt å sende barn og unge på skolen, og det skal være trygt for de ansatte på skolen å gå på jobb.

Målet er at alle elever skal komme tilbake til skolen før sommerferien.

Les mer her:

standardbilde-loppa

Øksfjord barnehage åpner for alle onsdag 22. april 2020

17.04.20

Øksfjord barnehage åpner for alle onsdag 22.april 2020.

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Det er derfor viktig at alle tiltak i sjekklisten er på plass før gjenåpning av barnehagen. Alle smitteverntiltak skal være på plass slik at ansatte, barn og foresatte skal kunne føle seg trygge.

Nærmere informasjon vil bli sendt ut fra Øksfjord barnehage.