standardbilde-loppa[1]

Skole- SFO- og barnehagerute for 2022 - 2023

07.06.22

Se vedlegg for mer info:

standardbilde-loppa

Loppa kommune lyser ut faste plasser i barnehage og SFO 2022/2023

07.02.22

Utlysning av plass i barnehage og SFO 2022/2023

Søknadsfrist:  15. mars 2022

clipart_skole

Skole- og barnehagerute 2021-2022

10.08.21

Trykk her for å se skole- og barnehagerutet for 2021-2022

standardbilde-loppa

Ordninger for redusert foreldrebetaling SFO og barnehage 2021/2022

04.08.21

Søknadsfrist for begge ordningene er 01.09.2021

Barnehagen 1

ET HJERTESUKK FRA ØKSFJORD BARNEHAGE

21.08.20

Vi oppfordrer alle som bruker uteområdet rundt barnehagen på ettermiddag og kveldstid til å være så snill å lukke porten.

Nå erfarer man at den ofte står åpen, og med det resultat at reinene går fritt og slipper sitt fornødne der hvor barna skal leke.

Vi håper at foreldre/foresatte kan ta en prat med sine barn om viktigheten av å lukke porten.

TAKK!