standardbilde-loppa

Barnevernstjenesten

16.08.18

Barnevernets arbeid er regulert av "Lov om barnevern-tjenester". Formålet med loven er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. Loven skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

En god oppvekst varer livet ut!

En god oppvekst varer livet ut!

05.11.13

Over 1200 barn i Nord-Norge har fått et nytt hjem fordi noen har valgt å bli deres fosterforeldre. Takk til alle fosterforeldre som gjør en forskjell. En god oppvekst, med trygghet og forutsigbarhet har betydning for helse senere i livet.

Alarmtelefon barn og unge

Alarmsentral for barn og unge

25.06.09 Det er opprettet en gratis alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt.