standardbilde-loppa

Barnevernstjenesten

Barnevernets arbeid er regulert av "Lov om barnevern-tjenester". Formålet med loven er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. Loven skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

 

Barnevernets arbeid er en kombinasjon av støtte og kontroll. Det skal i utgangspunktet gi hjelp og støtte for at foreldrene skal kunne klare sitt oppdrageransvar, men barnevernet kan også gripe inn på andre måter dersom hjelpetiltak ikke nytter. De fleste av tiltakene barnevernet setter i verk skjer i samarbeid med, og med samtykke fra foreldrene.

BESØKSADRESSE: 
ksfjord helsesenter  Vi holder til på Øksfjord helsesenter, 2. etg. Den sikreste tiden for å treffe oss er mellom kl. 09.00 og 15.00. Ring gjerne på forhånd for å avtale tidspunkt for samtale, tlf: 78 45 32 53

 

 

POSTADRESSE:
Loppa kommune, Barnevernstjenesten, Hankenbakken 26, 9550 Øksfjord.

KONTAKTINFORMASJON:
Barnevernsansvarlig:
Aparnaa Vikneswaran
Telefon: 48 24 12 47

Richard Oleander Johnsen

Telefon: 90 76 39 47
 

Barnevernsvakten
Akutt: 45 39 69 08

AKTUELLE LENKER: 
Fosterhjemtjenesten
Til barnets beste   
L
ov om barnevernstjenester.
Barnvernet.no


Personer som engasjeres av barnevernet må levere tilfredsstillende politiattest 
(Barnevernloven§ 6-10)

LYST TIL Å GJØRE EN INNSATS?
Barnevernet trenger hjelp fra engasjerte mennesker for å kunne sette i verk tiltak til barn/familier som i en periode har behov for ekstra støtte. Dersom du kan tenke deg å være støttekontakt, tilsynsfører, besøkshjem e.l., ta kontakt med noen i barnevernet. Du kan ringe eller skrive brev eller e-post til oss.