standardbilde-loppa

Brøyting, snørydding og strøing av kommunalt vegnett.

25.01.16

Her finner du informasjon om hvilket ansvar kommunen har for vintervedlikehold av veier, hvilke rutiner som følges og hvilken kvalitet brøyting, snørydding og strøing skal ha.