Loppas historie - bygdebok for Loppa kommune

Loppas historie

Bygdebok for Loppa kommune

Bygdebok for Loppa kommune.

Boka koster kr. 215,-, porto og  evt. oppkravsgebyr kommer i tillegg.

Ved betaling av boka kan du benytte vårt kontonummer 4740 05 01633 (Loppa kommunes bedriftskonto) betale kr. 345,- (bok+porto) og merk betalingen med «kjøp av bygdebok» og ditt fulle navn. Vi vil sende deg bok når vi har mottatt innbetalingen.

Boka veier 1265 gr. og størrelsen er 18x25,4 cm.

Denne boka er en beretning om mennesker og hendelser i Loppa kommune gjennom tidene.

Av forfatterne: Leonhard Gamst og Harald Samuelsberg.

Redigert av Harald Samuelsberg

Utgitt av Loppa kommune i 1982.

For å kjøpe boka kan du ta kontakt med Loppa kommune, Servicekontoret,
Parkvn. 1/3, 9550 Øksfjord. Tel. 78 45 30 00.
eller ved å benytte tilbakemeldingsformularet nederst på denne side.