Vinterfjell landskap, landmålingsutstyr

Skjema for rekvisisjon av oppmåling

12.12.17

Dette skjemaet benyttes i forbindelse med oppmåling av eiendom eller deling av eksisterende eiendommer.

Logo dirbygg

Byggesaksblanketter og dispensasjonsskjema

18.10.17

Her finner du byggesaksblanketter som skal benyttes når man skal bygge. Trenger du dispensasjon fra plan- og bygningsloven, arealplanen eller reguleringsplanene så finner du skjemaet her.

Logo dirbygg

Bygge uten å søke

16.12.16

Her kan du sjekke om du trenger å søke når du skal bygge garasje, tilbygg eller gjøre andre små byggeprosjekt.

Energimerk boligen din

Energimerking av bolig

26.06.12

Når du energimerker, får du ein energiattest som viser kor energieffektiv bustaden er, og kva energikjelder som kan brukast til oppvarming.Du får også tips om korleis du kan gjere bustaden meir energieffektiv.

Kommune kart

Kart og matrikkel

01.06.06

Loppa kommune gir innbyggerne og andre som har eiendom i Loppa kommune tilgang til kartsøk på hjemmesiden vår.