Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement for Loppa kommune sak 59/14 vedtatt 31. oktober 2014 av Loppa kommunestyre.

Revidert sist 16.03.2017