standardbilde-loppa

Viktig melding angående byggesaker

03.08.21

All plan og-byggesaksbehandling, samt behandling av matrikkelsaker vil midlertidig bli satt på vent frem til slutten av september. Dette er på grunn av oppsigelser og permisjoner fra saksbehandlere på driftsavdelingen. Kommunen har ansatt tre nye saksbehandlere, men de er pålagt å gjennomføre obligatorisk kursing og opplæring før saksbehandlingen kan gjenopptas. Kommunen jobber i mellomtiden med alternative løsninger.  

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre. 

standardbilde-loppa

Offentlig ettersyn - Planforslag for Ystnes - Landskapshotell

27.07.21
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok Loppa kommunestyre i møte den 13.03.2021, sak 21/102, å legge planforslag for Ystnes – Landskapshotell ut til høring og offentlig ettersyn.
standardbilde-loppa

Filming av avløpsnettet i Øksfjord

01.06.21

Loppa kommune kommer i løpet av de neste 14 dagene til å filme avløpsnettet i Øksfjord. Noen kan få tørre sluker/vannlås som følge av dette. Brunt/misfarget vann kan også forekomme grunnet stort vannforbruk under spyling. 

standardbilde-loppa[3]

Koking av drikkevann p.g.a. feil med UV anlegg på Sandland

06.08.20

Det er feil med UV anlegg på den kommunale vannforsyningen til Sandland skole og boenheter innenfor skolen.

Det anbefales å koke drikkevannet inntil videre.   Ny beskjed blir gitt når feilen er utbedret.