Dyrevernnemnda for Vest-Finnmark

Dyrevernnemnda for Vest-Finnmark for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020;

Kommune Navn Adresse Telefon Særlig kompetanse
Kautokeino Mikkel Sokki Beazejeaggi 14,9520 Kautokeino 92659676 Rovviltkontakt for SNO, reindriftsutøver
Alta Benjamin Hykkerud Øvre Alta, 9518 Alta 46839651 Melkebonde, har høner og trekkhunder
  Conny Therese Knoff Gargiaveien, 9518 Alta 90534139 Vært medlem av nemnda i flere år, driver med huskeyhold
Hasvik Torill Therese Nystad Pb. 38, 9593 Breivikbotn 46613886 Tidligere medlem av nemnda, har drevet med sau og høner
Porsanger Nina Kulstad Eriksson Smørstad, 9700 Lakselv 97128213 Hovslager, god kunnskap om hest, er medlem av dagens nemnd
Måsøy Arne Helge Knutsen Lomvannsvn. 32, 9690 Havøysund 95112033 Varamedlem idag. God lokalkunnskap
Nordkapp Bengt Altmann Pb. 479, 9751 Honningsvåg 99322722 Medlem i dag, tidligere politimann, god lokalkunnskap