penger_2

Egenbetaling for bruk av tjenester innen driftsavdelingen 2022

Vedtatt i kommunestyret 18.11.2021

Loppa kommunestyre har vedtatt følgende satser for egenbetaling innenfor området driftsavdelingen i 2022:


Leie av utstyr:

Kango, elektrisk Kr 656,- pr. dag
Pumpe for vanntining/gass Kr 656,- pr. dag
Hoppetusse Kr 274,- pr. dag
Sugepumpe Kr 328,- pr. dag
Stakefjær Kr 109,- pr. dag
Stimkjele Kr 890,- pr. dag
Aquila høytrykkvogn uten mann Kr 805,- pr. time
Traktor Kr 765,- pr. time
Minigraver Kr 546,- pr. time, kr. 2186,- pr. dag
Biler Kr 9,50 pr. km.
Leie av stillas Kr 328,- pr. dag
Leie av lift Kr 1194,- pr. dag
Luftfylling trykkflasker 200 bar Kr 214,- pr. fylling
Sand/grus Innkjøpspris + 15%
Leie av ingeniør Kr 1133,- pr. time eks. mva.
Leie av servicemedarbeider Kr 773,- pr. time eks. mva.
   

Prisene er ekskl. mva

Byggesak- og behandlingsgebyr

Byggesak uten ansvarsrett jmf § 20-4 PBL Kr 5604,- pr. sak
Byggesak med ansvarsrett jmf § 20-3 PBL Kr 9806,- pr. sak
Kontroll av sentral godkjenning Kr  604,-
Jordmerker Kr 160,-
Fjellmerker Kr 240,-
Tinglysningsgebyr Kr 645,-
Dispensasjonssøknad byggesak Kr 5725,- pr. sak
Dispensasjonssøknad byggesak som krever høring Kr 9520,- pr. sak
Saksbehandling etter havnelovens kap. 4 Kr 4904,-
Refusjon reguleringsområder Kr 39287,- (ikke mva)


Prisene er ekskl. mva


Øvrige

Vinterlagring av båter på kommunal eiendom Kr 1900 pr. sesong pr. båt
Leie av Nerstranda Kafé Kr. 1108,- pr. dag
Leie av Nerstranda møterom Kr    663,- pr. dag


Prisene er ekskl. mva