penger_2

Egenbetaling for bruk av tjenester innen oppvekst- og kultur 2021

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2020

Loppa kommunestyre har vedtatt følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst og kultur i 2021:
 

Barnehagesatsene:

 

Plass-størrelse
Oppholdstid pr. uke
Barn over- og under 3 år.
100% 33 - 42,5 t/uke fra 01.01.20  Kr. 3135,-
90% 25-32 t/uke fra 01.01.20  Kr.  2822,-
60% 17-24 t/uke  fra 01.01.20  Kr.   1881,-
Kjøpdager/timer Kr 200,- pr. dag/kr 100,- pr. time

Kostpenger på kr. 300,- kommer i tillegg.

Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn eller flere barn. Det yngste barnet står på hel sats.

Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.


Foreldrebetaling for SFO:

100% plass, skoleåret /100 %  plass bhg.året fra 01.01.21  Kr. 2000,- /2500,-
50% plass, skoleåret/ 50 % plass bhg.året fra 01.01.20  Kr. 1800,-/kr. 2250,-
Kjøpplass/dagsbetaling Kr 300,-  pr. dag

Kostpeng på kr 100,- kommer i tillegg.

Kulturskolen:

Kulturskolens egenandel er kr 1710,- pr. aktivitet. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn eller flere.

 

Gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:

Leiesatsene er kr 1300,-, pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter
vedkommende er med på. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. Anbefaling fra Norges Idrettsforbund.


Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus:

Leie av samfunnshus- og grendehus for åpne arrangement i regi av lokale lag og foreninger er gratis.

Øksfjord samfunnshus:

Møter/kurs/arr. Kr 2000,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr 3900,- pr. helg / Kr. 900,- pr.dag
Forretningsdrift Kr 5800,- pr. dag (vask inkl.)
   


Nuvsvåg grendehus:

Møter/kurs/selskap Kr 1600,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr 2860,- pr. helg /Kr. 900,- pr. dag
Forretningsdrift Kr 3600,- pr. dag
   


Sør – Tverrfjord grendehus:

Møter/kurs/selskap Kr 1600,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr 2860,- pr. helg /Kr. 900,- pr. dag
Forretningsdrift Kr 3600,- pr. dag
   


Skole og barnehage:

Bryllup/selskap Gratis
Arrangement/selskap Gratis
Overnatting pr. person/døgn Kr 145,- pr. dag

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for
overnatting til kr 2900,- pr. døgn.

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av oppsettinger/konserter.


Nerstranda

Nerstranda kafè Kr 1076,- pr. dag
Nerstranda møterom Kr  644,- pr. dag