Stipend

Faktura ankommer i disse dager

Eiendomsskatt 1. termin 2020

Klageadgang:

Skatteyterne kan klage på den utskrevne eiendomsskatten. Klagen må leveres skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker.

 

Kontaktinformasjon: Økonomisjef Camilla Hansen 78 45 30 15 / 47 47 37 41