Stipend

Eiendomsskatt 1. termin 2020

01.04.20

Klageadgang:

Skatteyterne kan klage på den utskrevne eiendomsskatten. Klagen må leveres skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker.

 

Kontaktinformasjon: Økonomisjef Camilla Hansen 78 45 30 15 / 47 47 37 41

Eiendomsskatt

Generell informasjon om eiendomsskatt

11.01.19

Eiendomsskatten er en kommunal skatt

Medlemmer

Oversikt over medlemmer av sakkyndig nemnd og klagenemnd

11.01.19

Sakkyndig nemnd og klagenemnd for valgperioden 2020 - 2023.