En god oppvekst varer livet ut!

Bufetat

En god oppvekst varer livet ut!

Over 1200 barn i Nord-Norge har fått et nytt hjem fordi noen har valgt å bli deres fosterforeldre. Takk til alle fosterforeldre som gjør en forskjell. En god oppvekst, med trygghet og forutsigbarhet har betydning for helse senere i livet.

Les mer her

Det er til enhver tid barn og unge som venter på et nytt hjem. På fosterhjem.no finnes informasjon om fosterhjem og fosterbarn. Vil du vite mer, kan du kontakte fosterhjemtjenesten direkte på nettsiden eller gjerne ringe for en uforpliktende samtale.

Bufetat - Fosterhjemsrekruttering i Nord-Norge:

Hammerfest      46615420

Tromsø              46615430

Sortland            46615440

Bodø                 46615450

Følg og lik oss på Facebook :  https://www.facebook.com/FosterhjemNordNorge?ref=hl

 

 

FLYER GJØR EN FORSKJELL_Page_1.jpg