Barnehagen 1

ET HJERTESUKK FRA ØKSFJORD BARNEHAGE

Vi oppfordrer alle som bruker uteområdet rundt barnehagen på ettermiddag og kveldstid til å være så snill å lukke porten.

Nå erfarer man at den ofte står åpen, og med det resultat at reinene går fritt og slipper sitt fornødne der hvor barna skal leke.

Vi håper at foreldre/foresatte kan ta en prat med sine barn om viktigheten av å lukke porten.

TAKK!