Familievernkontoret

Familievernkontor

Alta familievernkontor tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning. 

Går du inn på deres internettside kan du lese mer om hva som legges i de ulike temaene.

Alta familievernkontor - Bufetat.no

 

Ta kontakt med dem på telefon: 466 15 590