Brennvesenet

Feiing av hytter og fritidsboliger

Hytter og fritidsboliger skal nå feies og ha tilsyn på lik linje meg vanlige boliger. Loppa kommune skal kartlegge all fritidsbebyggelse i kommunen, dette gjør vi ved å sende ut SMS til alle eiere.

 

 

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav brannsikkerheten der som hjemme.  I følge ny forskrift skal derfor feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger.

 

SMS til alle fritidsbolig- og hytteeiere

Vinteren 2017 sender vi ut sms til alle som eier hytte eller fritidsbolig i våre kommuner. I sms får eieren en lenke og en kode.

Dette gjør du hvis du mottar sms fra oss:

  • Gå inn på lenken (www.dmbrann.no ) enten via smarttelefon eller pc.
  • Logg på med koden.
  • Svar på spørsmålene i skjemaet

Spørsmålene som vi ønsker svar på er for eksempel om vi har riktig adresse på hytta, hvor mange piper det er og om du bruker noe annet til oppvarming enn strøm, slik som parafin og gass. Svarene vi får bruker vi når vi skal planlegge våre tilsyn. Hytteeire som ikke har mobiltelefon vil få skjema tilsendt per post. Det er gratis å motta SMS fra oss.

 

Det er samme krav til taksikring på hytter/fritidsboliger som på eneboliger.