image0000001(2)

Flytebryggen i Nuvsvåg er midlertidig stengt

På grunn av alvorlige skader på landgangen til flytebrygga i Nuvsvåg må flytebryggen midlertidig stenges. Landgangen vil bli fjernet i løpet av kort tid.