standardbilde-loppa

Møteinnkallinger og møteprotokoller Formannskapet

2021:

Møteprotokoll 22.04.2021

Møteinnkalling 22.04.2021

Møteprotokoll 04.03.2021

Møteinnkalling 04.03.2021

Møteprotokoll 11.02.2021

Møteinnkalling 11.02.2021

Møteprotokoll 28.01.2021

Møteinnkalling 28.01.2021

Møteprotokoll 12.01.2021

Møteinnkalling 12.01.2021

 

2020:

Møteprotokoll 25.11.2020

Møteinnkalling 25.11.2020

Møteprotokoll 19.11.2020

Møteinnkalling 19.11.2020

Møteprotokoll 03.11.2020

Møteinnkalling 03.11.2020

Møteprotokoll 24.09.2020

Møteprotokoll 08.09.2020

Møteinnkalling 08.09.2020

Møteprotokoll 17.08.2020

Møteprotokoll 16.06.2020

Møteinnkalling 16.06.2020

Møteprotokoll 14.05.2020

Møteinnkalling 14.05.2020

Møteprotokoll 29.04.2020

Møteinnkalling 29.04.2020

Møteprotokoll 08.04.2020

Møteinnkalling 08.04.2020

Møteprotokoll 02.04.2020

Møteinnkalling 02.04.2020

Møteprotokoll 19.03.2020

Møteinnkalling 19.03.2020

Møteprotokoll 10.03.2020

Møteinnkalling 10.03.2020

Møteprotokoll 27.02.2020 PDF document ODT document

Møteinnkalling 27.02.2020

Møteprotokoll 06.02.2020

Møteinnkalling 06.02.2020

Møteprotokoll 23.01.2020

Møteinnkalling 23.01.2020

 

2019:

Møteprotokoll 26.11.2019

Møteinnkalling 26.11.2019

Møteprotokoll 19.09.2019

Møteinnkalling 19.09.2019

Møteprotokoll 03.09.2019

Møteinnkalling 03.09.2019

Møteprotokoll 6.06.2019

Møteinnkalling 6.06.2019

Årsmelding 2018

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Biotope 2019

Møteprotokoll 11.04.2019

Møteinnkalling 11.04.2019

Saksdokument til sak 22/19

Møte med Fylkesmannen 05.04.2019

Møteprotokoll 28.03.2019

Møteinnkalling 28.03.2019

Møteprotokoll 14.03.2019

Møteinnkalling 14.03.2019

Møteprotokoll 28.02.2019

Møteinnkalling 28.02.2019

Vedlegg;Høringsuttalelser ;Detaljregulering for Frakkfjord akvakulturanlegg

Møteprotokoll 24.januar 2019 

PDF document
ODT document

Møteinnkalling 24.januar 2019

Møteprotokoll ekstraordinært formannskapsmøte 11.01.2019

Møteinnkalling ekstraordinært formannskapsmøte 11.01.2019

Ettersendte dokumenter;

Konstituering av rådmann

Høringsuttalelse ruteendringer

 

2018:

Møteprotokoll Utvidet formannskapsmøte 6.12.18

Møteinnkalling Utvidet formannskapsmøte 6.12.18

Saksliste til møte 6.12.18

Møteprotokoll ekstraordinært møte 4.12.2018

Møteinnkalling Ekstraordinært møte 4.12.2018

Møteprotokoll 27.11.2018

Møteinnkalling 27.11.2018

Møteprotokoll ekstraordinært formannskapsmøte 20.11.2018

Møteinnkalling ekstraordinært formannkapsmøte 20.11.2018

Møteprotokoll 15.11.2018

Møteinnkalling ekstraordinært formannskapsmøte 15.11.2018

Møteinnkalling ekstraordinært formannskapsmøte 7.11.2018

Møteprotokoll 12.10.2018

Møteinnkalling ekstraordinært møte 12.10.2018

Møteprotokoll 11.10.2018

Møteinnkalling 11.10.2018

Møteprotokoll 23.08.2018

Møteinnkalling 23.08.2018

Møteprotokoll 07.06.2018

Møteinnkalling 07.06.2018

Vedlegg: Årsmelding 2017Helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i Loppa kommune

Møteprotokoll 05.04.2018

Møteinnkalling 05.04.2018

Møteprotokoll 15.02.2018

Møteinnkalling 15.02.2018

 

2017:

Møteprotokoll 21.12.2017

Møteinnkalling 21.12.2017

Møteprotokoll 28.11.2017

Møteinnkalling 28.11.2017

Møteprotokoll 9.11.2017

Møteinnkalling 9.11.2017

Møteprotokoll 17.10.2017

Møteinnkalling 17.10.2017

Møteprotokoll 02.10.2017

Møteinnkalling 02.10.2017

Møteprotokoll 31.08.2017

Møteinnkalling 31.08.2017

Møteprotokoll 08.06.2017

Møteinnkalling 08.06.2017
Vedlegg til innkalling - Årsmelding 2016

Møteprotokoll 24.05.2017

Møteinnkalling 24.05.2017

Møteprotokoll 04.04.2017

Møteinnkalling 04.04.2017

Møteprotokoll 02.03.2017

Møteinnkalling 02.03.2017

Møteprotokoll 01.02.2017

Møteinnkalling 01.02.2017

 

2016:

Møteprotokoll 01.12.2016

Møteinnkalling 01.12.2016

Møteprotokoll 25.10.2016

Møteinnkalling 25.10.2016

Møteprotokoll 31.08.2016

Møteinnkalling 31.08.2016

Møteprotokoll 23.08.2016

Møteinnkalling 23.08.2016

Møteprotokoll 07.06.2016

Møteinnkalling 07.06.2016

Møteprotokoll 25.05.2016

Møteinnkalling 25.05.2016

Møteprotokoll 10.05.2016

Møteinnkalling 10.05.2016

Møteprotokoll 21.04.2016

Møteinnkalling 21.04.2016

Møteprotokoll 24.02.2016

Møteinnkalling 24.2.2016

Møteprotokoll 12.02.2016

Møteinnkalling 12.02.2016

 

2015:

Møteprotokoll 04.12.2015

Møteinnkalling 04.12.2015

Møteprotokoll 17.11.2015

Møteinnkalling 17.11.2015

Møteprotokoll 18.06.2015

Møteprotokoll 08.06.2015

Ingen møteinnkalling

Møteprotokoll 03.06.2015

Telefonmøte 03.06.2015

Møteprotokoll 01.06.2015

Møteinnkalling 01.06.2015

Møteprotokoll 13.04.2015

Møteinnkalling 13.04.2015

Møteprotokoll Telefonmøte 05.03.2015
Ingen møteinnkalling

Møteprotokoll 04.03.2015
Møteinnkalling 04.03.2015

 

2014:

Møteprotokoll 17.12.2014
Møteinnkalling 17.12.2014

Møteprotokoll 16.12.2014
Møteinnkalling 16.12.2014

Møteprotokoll 03.12.2014
Møteinnkalling 03.12.2014

Møteprotkoll 22.10.2014
Møteinnkalling 22.10.2014


Møteprotokoll 15.09.2014
Møteinnkalling 15.09.2014


Møteprotokoll 04.06.2014
Møteinnkalling 04.06.2014

Møteprotokoll 28.04.2014
Møteinnkalling 28.04.2014

Møteprotokoll 25.03.2014
 

Møteprotokoll 21.02.2014
 

Møteprotokoll 04.02.2014
Møteinnkalling 04.02.2014

 

2013:

Møteprotokoll 17.12.2013
Ingen møteinnkalling

Møteprotkoll 29.11.2013
Møteinnkalling 29.11.2013
 

Møteprotokoll 25.10.2013
Møteinnkalling 25.10.2013


Møteprotokoll 09.10.2013
Møteinnkalling 09.10.2013


Møteprotokoll 27.09.2013


Møteprotokoll 23.09.2013
 

Møteprotokoll 09.09.2013
Møteinnkalling 09.09.2013
 

Møteprotokoll 14.06.2013
Ingen møteinnkalling

Møteprotokoll 03.06.2013
Møteinnkalling 03.06.2013

Møteprotokoll 15.04.2013
Møteinnkalling 15.04.2013

Møteprotokoll 14.02.2013
Møteinnkalling 14.02.2013

 

2012:
Møteprotokoll 19.12.2012
Ingen møteinnkalling

Møteprotokoll 30.11.2012
Møteinnkalling 30.11.2012

Møteprotokoll 16.10.2012
Møteinnkalling 16.10.2012

Møteprotokoll 03.09.2012
Møteinnkalling 03.09.2012


Møteprotokoll 20.06.2012
Ingen møteinnkalling

Møteprotokoll 07.06.2012
Møteinnkalling 07.06.2012

Møteprotokoll 25.05.2012
Møteinnkalling 25.05.2012

Møteprotokoll 15.05.2012
Møteinnkalling 15.05.2012

Møteprotokoll 26.04.2012
Møteinnkalling 26.04.2012

Møteprotokoll 16.04.2012
Møteinnkalling 16.04.2012

Møteprotokoll 09.03.2012
Møteinnkalling 09.03.2012

Møteprotokoll 18.01.2012
Møteinnkalling 18.01.2012

 

2011:

Møteprotokoll 13.12.2011
Ingen møteinnkalling

Møteprotokoll 29.11.2011
Møteinnkalling 29.11.2011

Møteprotokoll 26.10.2011
Ingen møteinnkalling

Møteprotokoll 30.09.2011
Møteinnkalling 30.09.2011

Møteprotokoll 30.08.2011
Møteinnkalling 30.08.2011

Møteprotokoll 31.05.2011
Møteinnkalling 31.05.2011

Møteprotokoll 26.04.2011
Møteinnkalling 26.04.2011

Møteprotokoll 15.03.2011
Møteinnkalling 15.03.2011

Møteprotokoll 22.02.2011
Møteinnkalling 22.02.2011

Møteprotokoll 01.02.2011
Ingen møteinnkalling

Møteprotokoll 18.01.2011
Møteinnkalling 18.01.2011

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
03.12.04 02.12.05 27.01.06 31.01.07 25.01.08 16.01.09 19.02.10
22.11.04 21.10.05 06.02.06 09.03.07 15.02.08 16.02.09 26.03.10
04.11.04 03.10.05 04.04.06 04.05.07 11.04.08 17.04.09 09.04.10
17.09.04 16.09.05 04.05.06 08.06.07 30.05.08 29.05.09 21.05.10
20.08.04 19.08.05 01.06.06 15.10.07 11.09.08 14.09.09 07.06.10
08.06.04 28.06.05 16.06.06 08.11.07 17.10.08 23.10.09 17.08.10
23.04.04 09.06.05 18.07.06 07.12.07 02.12.08 13.11.09 10.09.10
29.03.04 22.04.05 22.09.06   10.12.08 01.12.09 22.10.10
19.03.04 31.03.05 10.11.06       23.11.10
20.02.04 28.01.05 01.12.06       16.12.10
16.01.04   15.12.06