frivilligsentral

Frivillighetssentral - Oppstartsmøte 20. mai

Kommunestyret i Loppa har vedtatt at arbeidet med å etablere en frivillighetssentral i Loppa skal starte i år, med sikte på oppstart i 2022. I den forbindelse inviterer oppvekst- og kulturetaten lag og foreninger i Loppa til et oppstartmøte. Målet med oppstartmøte er å få dannet en arbeidsgruppe som består av representanter fra Loppa kommune og lag og foreninger i Loppa.  Vi ønsker å få til en frivillighetssentral som dekker hele kommunen, og håper på deltakelse også fra bygdene utenfor Øksfjord. 

Oppstartmøte: torsdag 20.mai kl 1700 på Samfunnshuset. På grunn av Corona-restriksjoner kan hvert lag/forening stille med kun EN representant. Vi ber om at dere melder dere på møtet innen mandag 18. mai. 

Påmelding sendes på epost til elin.m.olsen@loppa.kommune.no