Gjenåpning av barnehager

Fra 20. april gjenåpnes barnehagene for alle barn og senest 27.april skal alle barnehager ha åpnet. Åpningen skal skje gradvis og kontrollert med nødvendig smitteverntiltak på plass.
Veileder om smittevern i barnehager
Det er viktig for både barn, foreldre/foresatte og ansatte at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Veilederen skal gi råd og støtte til barnehager og tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser. Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern og som må gjøre de ansatte kjent med veilederen. LINK: 


De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
2. God hygiene
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer
Veilederen beskriver hvem som kan og ikke kan møte i barnehage, når sykdom oppstår i barnehagen, hvis noen i husstanden er syk, god hånd- og hostehygiene, godt renhold, tips til redusert kontakthyppighet mellom personer i barnehagen og sjekklister for smittevern som må være på plass før gjenåpningen.
Kommuner og barnehageeiere vil åpne barnehagene på ulike måter tilpasset lokale behov. Det er viktig at den enkelte barnehageeier informerer foreldrene om hvordan oppstart og organisering av barnegrupper og aktiviteter blir fram mot 27. april. Foreldre og foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går i barnehagen igjen. Det er derfor viktig at barnehagen har god dialog med foreldre og foresatte.
Planlegging og gjennomføring av tiltakene i veilederen krever godt samarbeid mellom helsesektor og oppvekst/barnehagesektor i kommunen. Kommuneoverlegen som smittevernmyndighet og rådgiver kjenner de lokale forholdene i hver kommune, og vil være barnehageeiers og barnehageleders viktigste samarbeidsparter i smittevernarbeidet.
Foreldrebetaling i barnehage
Når barnehagene gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen skal betale fra 14. april. Barnehager er et frivillig tilbud, og det er opp til foreldrene om de vil ha barna i barnehagen eller ikke. Hvis de velger å ikke bruke tilbudet, må de enten si opp plassen eller fortsette å betale.
De av foreldrene som har fall i inntekten som følge av for eksempel permitteringer, kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen på vanlig måte.