valg2007_bm_150

Godkjente valglister til Kommunestyrevalget 2007

Valgstyret har behandlet de innkomne listeforslagene fra Høyre, Det Norske Arbeiderparti, Senterpartiet, Kystpartiet og Sosialistisk venstreparti. De godkjente listene legges ut til ettersyn.

De godtkjente valglistene blir lagt ut på Rådhuset , Coop Øksfjord, Nuvsvåg postkontor, Cort Buck's Eftf. As, Helsehuset på Sandland, Thomassen AS og Langfjordhamn postkontor.

Valgstyrets vedtak om godkjenning av valglister kan påklages. Klagen må være fremsatt 7 dager etter denne kunngjøringen - jfr. valglovens § 6-8.

Det norske Arbeiderparti
Høyre
Kystpartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti