Geomatikk

Informasjon om endret praksis for påvisning av Telenors kabler

Telenor har bestemt nye regler for påvisning av sine droppkabler.

Informasjon om endret praksis for påvisning av Telenors kabler.

Geomatikk utfører gravemeldingstjeneste for flere netteiere. For komplett oversikt, se www.gravemelding.no.
Rammene for tjenesten settes av netteierne, og vi jobber kontinuerlig med å tilby en tjeneste med god servicegrad og effektivitet.
 
Telenor har bestemt nye regler for påvisning av sine droppkabler, og Geomatikk ønsker med dette informasjonsskrivet å presisere rutinene for påvisning av disse.
 
En droppkabel er en endekabel inn til hus med en enkelt abonnent, det gjelder for eksempel ikke hus med flere boenheter hvor kablene ligger i felles trase helt inn til husvegg.
 
Rutinen for påvisning av nevnte droppkabler er at disse ikke skal påvises som en del av ordinær påvisning, dette gjelder selv om kablene er inntegnet på kartene som følger påvisningsordren. Som hovedregel skal utførende graveentreprenør grave etter kart når det gjelder droppkabel.
 
Dersom utførende graveentreprenør likevel ber om påvisning av droppkabler, kan han få dette utført mot betaling. I slike tilfeller kan entreprenør ta kontakt med Gravemeldingstjenesten på tlf 09146.
 
Øvrige kabler, som ikke er droppkabler, skal påvises som før.
Geomatikk AS
 
Når du skal ha gravemelding så fyll ut gravemeldingskjemaet og send det til silje.johansen@loppa.kommune.no