standardbilde-loppa

Handlingsplan for psykososialt kriseteam 2018-2022

Lov om helsemessig og sosial beredskap trådte i kraft 01.01.01.

Fra 1. juli 2003 skulle alle kommuner ha egne planer for helsemessig og sosial beredskap.

Som en del av Loppa kommunes overordnede KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN har kommunen etablert et PSYKOSOSIALT KRISETEAM. Når det er behov for å organisere psykososial omsorg og kriseberedskap - aktiveres kriseteamet - for å gi omsorg å støtte i den første tiden ved kriser, ulykker og katastrofer.
 

Nedenfor finner du Loppa Kommunes handlingsplan for det psykososiale kriseteamet 2018-2022.

handlingsplan psyko..png