Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa Havnedistrikt 2016

29.12.14

Loppa kommunestyre har i sak 49/15 den 24.11.15 vedtatt avgiftsregulativ Loppa Havnedistrikt 2016

Venterom i Øksfjord

Venterom i Øksfjord

21.08.14

 Venterommet er på kaia i lokalene i Njordveien 26. 

Loppa kommune

Loppa Havnedistrikt

10.02.04

Loppa Havnedistrikt er underlagt Driftsavdelingen.