standardbilde-loppa

Havneregulativ for Loppa kommune

Havneregulativet for Loppa kommune sitt sjøområde for 2021 er vedtatt av Loppa kommunestyre 10.12.2020

I linken nedenfor ligger vedtatt havneregulativ for Loppa kommune.

Havneregulativet