Helsenorge

www.helsenorge.no

Helseinformasjon

Informasjonen på helsenorge.no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke fastlegen. Haster det utenom arbeidstid, kan du ringe legevakten.

www.helsenorge.no

Her kan du logge inn for å se dine egenandeler, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort, melde bivirkninger, se din kjernejournal
(i utvalgte områder) og se dine timeavtaler ved sykehus i Helse Vest-regionen.