Rullator

Hjelpemiddelformidling

MÅLGRUPPE

Personer som har vansker med å klare daglige aktiviteter pga funksjonshemming, sykdom , skade eller på grunn av høy alder.

KRITERIER/VILKÅR

Du må ha et varig behov  for bruk av hjelpemiddel på minimum 2 år. Man kan fravike denne regelen ved for eksempel alvorlig sykdom. Du kan finne mer om dette på nav.no/hjelpemidler.

 Korttidsutlån er kommunens ansvar, eks: v/beinbrudd, enkle operasjoner og lignende. Hjelpemidlene må leveres tilbake når behovet opphører. Tjenesten er gratis. Unntak: Ved behov for krykker selges dette ved henvendelse tilø legekontoret.

FREMGANGSMÅTE/HENVENDELSE

Du kan selv skrive søknad om hjelpemidler, eller ta kontakt med hjelpemiddelsentralen pr telefon: 21 05 10 00. Pårørende, venner, m.fl. kan også gjøre det for deg. Link https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner;jsessionid=CE68FE1B393BEA7CE306A7BCD2EEE526

Hvis du har behov for bistand fra Loppa Kommune i søknadsprosessen kan du ta kontakt med:

Kontaktinstans/hovedansvar: Marianne Hydle, tlf: 78 45 30 63 marianne.hydle@loppa.kommune.no

Kontaktinstans for bevegelseshjelpemidler: Cathrine Jensen, fysioterapeut: tlf: 78 45 30 61 cathrine.jensen@loppa.kommune.no

Kontaktinstans for syn/hørselshjelpemidler: Marianne Hydle, helsesykepleier: tlf 78 45 30 63

Kontaktinstans for pasienter med hjelpemiddelbehov som har tjenester fra  hjemmesykepleien/hjemmebasert omsorg:
Sykepleier Seida Mohammadi: 78 45 30 50 seida.mohammadi@loppa.kommune.no

Seida jobber turnus, og vil ta kontakt med deg hvis du legger igjen beskjed.

 

Servicetelefon for hjelpemidler

Av og til kan det oppstå en feil på hjelpemidlet som setter deg som bruker i en vanskelig situasjon. Det er kommunen som har ansvar for å avhjelpe den umiddelbare situasjonen for deg. NAV Hjelpemiddelsentral har i tillegg et servicetilbud gjennom sin servicetelefon for hjelpemidler som har til hensikt å bidra til at hjelpemidlet blir reparert raskt.

 

Du kan benytte servicetelefonen når feilen på hjelpemiddelet setter deg i en situasjon som krever raskt tiltak. Vi vil normalt finne en løsning innen 24 timer. Service­telefonen er bemannet med teknikere. De vil i samråd med deg søke å finne en løsning.

 

Midt- og Nord-Norge har en felles servicetelefon med ett felles telefonnummer. Telefonnummeret til servicetelefonen vil være:

 

917 81 122

 

Telefonen vil være betjent i følgende tidsrom:

Ukedager: 1530 - 2400

Helg/Helligdager: 0800 – 2400

 

 

VAKTMESTER FOR HJELPEMIDLER

Loppa kommune har servicemedarbeider som tar seg av enkle reparasjoner på hjelpemidler på aller hverdager, dagtid. Det er han som bringer hjelpemidler til deg, og henter dem når du ikke har behov lenger. 

Kontaktinformasjon: tfl: 40 42 79 08, Mandag – Fredag 08-14