Høgtun skole

Høgtun skole

Skolen ligger i Øksfjord, som er kommunesenteret, og er den største skolen i kommunen med 53 elever

Det er totalt 16 ansatte ved skolen og sfo.

Se også Høgtun sin hjemmeside
  http://www.minskole.no/hogtun

Vedtekter for skolefritidsordningen

  
Kontaktinfo:
Høgtun skole
Ystnesvn. 34
9550 Øksfjord

Telefonnr. 78 45 31 12


Sekretær: Sissel Nilsen

Områderektor: Marit Olsen tlf. 78 45 31 13

Telefon SFO: 78 45 31 22 / Mobil: 99 47 90 39