standardbilde-loppa

Hukommelsesteam

Loppa Kommune ønsker at mennesker med hukommelsessvikt skal komme i kontakt med hjelpeapparatet i en tidlig fase av sykdomsforløpet.

Det er normalt å glemme et gjøremål, en tidsfrist eller at man roter bort nøkler og lommebøker fra tid til annen. Hyppig glemsomhet eller uforklarlig forvirring kan derimot være et tegn på at noe er galt.

Har du utfordringer eller kjenner du noen som gjør noe av følgende?

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen

 

Ta kontakt med oss, du trenger ikke henvisning fra lege.

Tilbudet er gratis.

 

Hva kan hukommelsesteamet og demenskoordinator kan bistå med:

 • Samarbeide med fastlege om utredning der det er mistanke om begynnende demens. Tidlig utredning er viktig for å vurdere en demensdiagnose og for å utelukke andre sykdommer.
 • Hjemmebesøk i forbindelse med utredning, kartlegging og veiledning.
 • Anbefale aktuelle hjelpetiltak i hjemmet
 • Tilby samtaler i form av å gi råd, veiledning og informasjon.
 • Gi informasjon og oversikt over relevante tilbud og tjenester.
 • Oppfølging etter diagnose, sørge for kontaktperson og holde jevnlig kontakt med personer med demens og deres pårørende.
 • Demenskoordinator er leder for Hukommelsesteamet, og skal fungere som bindeledd mellom personer med demens, deres pårørende, og de ulike delene i tjenestene.

 

 

Hvem kan ta kontakt?

Personer med hukommelsesvansker, pårørende og venner, fastleger, Hjemmetjeneste og annet personale.

 

Medlemmer i teamet:

Janne Helen Karlsen: Sykepleier/Demenskoordinator.

Hilde Bye: Helsefagarbeider, hjemmebasert omsorg

Marijana Vucenovic: Helsefagarbeider, hjemmebasert omsorg.

Sabine Bader: Lege.

 

Teamet kan kontaktes direkte på

E-post: demenskoordinator@loppa.kommune.no

 

Eller du kan ta kontakt med Øksfjord legesenter på tlf: 784 53 050, som videreformidler til demenskoordinator om ønsket kontakt.