standardbilde-loppa

Hva skjer i barneverntjenesten?

Hvem?

Barneverntjenesten i Loppa Kommune består av Synne Larsen og Nina Giselsson Mannsverk, hvor Nina er Barnevernleder ut oktober.

Da overtar Synne stillingen igjen etter å ha vært ute i svangerskapspermisjon. Synne jobber nå 30%. Begge er utdannet sosionom.

 

Hva?

Barneverntjenesten i Loppa kommune har siden August 2018 jobbet aktivt for å rydde opp i tjenesten. I dette arbeidet har det vært gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen, der vi fikk synliggjort utfordringene vi står ovenfor.  Vi har hatt hjelp fra ekstern konsulent til å bistå i opprydningsarbeidet og i kvalitetssikring av det barnevernfaglige arbeidet. Pr dags dato er vi aktivt i gang med å utvikle et samarbeid med skole, barnehage og øvrig helsevesen der tidlig innsats er i fokus. Målet er at barneverntjenesten skal være en naturlig del av Loppa kommunes tilbud for de som trenger støtte og hjelp.

 

Hvordan?

Dette har vi tenkt å få til gjennom åpenhet, tilgjengelighet og samarbeid med andre instanser. Vi skal delta på foreldremøter på skole og i barnehage, vi skal arrangere informasjonsmøter og være tilgjengelige for publikum.

Vi vil bruke hver mulighet vi har til å informere om vårt mandat og vår fremgangsmåte, så lenge vi ikke går på akkord med taushetsplikten.

Kom gjerne innom for å stille spørsmål!

 

Hvorfor?

Barnevernet har et broket rykte rundt om i det ganske landet, og vi mener den eneste måten å skape tillit er ved åpenhet og informasjon.

De aller færreste vet egentlig noe om hvordan barneverntjenesten arbeider, og manglende kunnskap er med på å skape frykt.

Når en hjelpeinstans er langt fra de man skal hjelpe, må man snu seg rundt og gjøre tjenesten mere synlig og tilgjengelig.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Nina